Elektronisk forskningslogg (ELN)

Elektronisk forskningslogg ELN er et IKT-verktøy som skal sørge for enhetlig dokumentasjon av sporbarhet og kontroll av forskning på laboratoriet. Dokumentasjonen består eksempelvis av metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter, etc. ligger lagret). Den omfatter også resultater fra eksperimenter og utsnitt av data som er nødvendig for å garantere oppbevaring og integritet av de opprinnelige forskningsdataene. ELN skal tilbys forskningsprosjekter som tilhører et helseforetak i Helse Sør-Øst.
 
En detaljert beskrivelse av hvordan man får ttilgang til ELN ligger i Forskningsportalen. Bruk av ELN forutsetter ikke at man er bruker av Forskningsportalen. Når tilgang er bestilt, kan man logge inn på ELN-løsningen fra enhver nettleser på alle plattformer, inkludert privat PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon.
 
OUS bruk av ELN:
For OUS brukere som skal ha tilgang til ELN, så bestilles ELN ved å følge instruksjonen under:

Min Sykehuspartner > Bestille tilgang-Lenke til BAT(Tilgangsportalen) > Start en ny bestilling > Forskning > Elektronisk forskningslogg – ELN OUSHF

Ved første gangs pålogging må man melde seg inn i den seksjonen, eller avdelingen, man tilhører. Seksjonslederen har rollen som gruppeadministrator, og kan invitere medlemmer inn i seksjonen. På nivået under seksjonen kan det opprettes separate prosjektgrupper. Hvis det er ønskelig, kan seksjonslederen delegere rollen som gruppeadministrator til et annet medlem i seksjonen.

Dersom seksjonen ennå ikke er opprettet når man logger seg inn, må seksjonsleder sende epostmelding til organisasjonsadministrator, Matthias Kolberg (mkolberg@ous-hf.no) (Stab forskning, innovasjon og utdanning) som oppretter seksjonen.

Brukerveiledninger er lagt på internett i «Forskningsportalen» som også bestilles i BAT.

Mer informasjon om Elektronisk forskningslogg ELN

Lenke direkte til ELN påloggingsside

Presentasjon av ELN (PowerPoint) 


Lagring av pseudonymiserte data i løsningen må oppfylle følgende forutsetninger:

  • ID som eksponerer person må pseudonymiseres.
  • Dette gjelder også ID i maskinlesbar form (f.eks. strek koder eller QR koder) fra fagsystemer (f.eks. biobank) som direkte identifiserer person.
  • Det må benyttes kodelister. Kodelister må lagres forsvarlig i et egnet system for sensitive data som f.eks. Medinsight.
  • Excel eller andre formater som enkelt kan deles på epost er ikke tillatt.
  • Det må være logging og sporing på hvem som har tilgang til kodelistene.
  • Kodelister kan ikke deles mellom forskningsprosjekter.