Elektronisk forskningslogg (ELN)

Elektronisk forskningslogg ELN er et IKT-verktøy som skal sørge for enhetlig dokumentasjon av sporbarhet og kontroll av forskning på laboratoriet, herunder sporing av biologisk materiale i en fryser. Dokumentasjonen består eksempelvis av metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter, etc. ligger lagret). Den omfatter også resultater fra eksperimenter og utsnitt av data som er nødvendig for å garantere oppbevaring og integritet av de opprinnelige forskningsdataene. ELN skal tilbys forskningsprosjekter som tilhører et helseforetak i Helse Sør-Øst.
 
ELN kan brukes som sporingsløsning for forskningsbiobanker ved alle HF i HSØ. Her finnes en brukerveiledning for å komme i gang. 
En detaljert beskrivelse av hvordan man får tilgang til ELN ligger i Forskningsportalen. Bruk av ELN forutsetter ikke at man er bruker av Forskningsportalen. Når tilgang er bestilt, kan man logge inn på ELN-løsningen fra enhver nettleser på alle plattformer, inkludert privat PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon.
 
OUS bruk av ELN:
For OUS brukere som skal ha tilgang til ELN, så bestilles ELN ved å følge instruksjonen under:

Min Sykehuspartner > Bestille tilgang-Lenke til BAT(Tilgangsportalen) > Start en ny bestilling > Forskning > Elektronisk forskningslogg – ELN OUSHF

Ved første gangs pålogging må man melde seg inn i den seksjonen, eller avdelingen, man tilhører. Seksjonslederen har rollen som gruppeadministrator, og kan invitere medlemmer inn i seksjonen. På nivået under seksjonen kan det opprettes separate prosjektgrupper. Hvis det er ønskelig, kan seksjonslederen delegere rollen som gruppeadministrator til et annet medlem i seksjonen.

Dersom seksjonen ikke er opprettet når man logger seg inn må seksjonsleder sende epost til sporing@ous-hf.no.

OUS bruk av ELN som sporingsløsning for biobank:
For OUS brukere som skal ha tilgang til ELN, så bestilles ELN ved å følge instruksjonen under:

Min Sykehuspartner > Bestille tilgang-Lenke til BAT(Tilgangsportalen) > Start en ny bestilling > Forskning > Elektronisk forskningslogg – ELN OUSHF

For å få opprettet en biobank som en egen gruppe i ELN må ansvarshavende sende en epost med navn på biobanken og P360 nummer til sporing@ous-hf.no. Du vil da få veiledning for å komme i gang.

Brukerveiledninger er lagt på internett i «Forskningsportalen» som også bestilles i BAT.

Lenke til ELN i Forskningsportalen

Lenke direkte til ELN påloggingsside

Presentasjon av ELN (PowerPoint) 

Biobank/sporingsløsning har en egen brukerveiledning for å komme i gang. 


Lagring av pseudonymiserte data i løsningen må oppfylle følgende forutsetninger:

  • ID som eksponerer person må pseudonymiseres.
  • Dette gjelder også ID i maskinlesbar form (f.eks. strek koder eller QR koder) fra fagsystemer (f.eks. biobank) som direkte identifiserer person.
  • Det må benyttes kodelister. Kodelister må lagres forsvarlig i et egnet system for sensitive data som f.eks. Medinsight.
  • Excel eller andre formater som enkelt kan deles på epost er ikke tillatt.
  • Det må være logging og sporing på hvem som har tilgang til kodelistene.
  • Kodelister kan ikke deles mellom forskningsprosjekter.