Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi driver aktiv forskning innen et bredt spekter av metodologisk og anvendt statistikk og epidemiologi, vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og vi arrangerer kurs ved Oslo universitetssykehus HF og ved Universitet i Oslo. OCBE bidrar også inn i forskningsstøtte for kliniske studier

Les mer om OCBE ved våre hjemmesider ved Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo.

Kontaktinformasjon
OCBE senterleder/direktør: Manuela Zucknick
Seksjon for epidemiologi og statistikk i translasjonsforskning, leder: Ragnhild Sørum Falk
Seksjon for statistikk i kliniske studier, leder: Morten Wang Fagerland