Biostatistikk og epidemiologi i OCBE

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) tilbyr gratis veiledning innen valg av design og metode til forskningsprosjekter, samt med valg av statistiske og epidemiologiske analysemetoder. OCBE er en regional forskerstøttefunksjon, hvilket vil si at forskere fra hele helseregionen kan benytte seg av den kompetansen som finnes i OCBE.

Senterets ansatte kan inngå som aktive deltakere i prosjekter, og utføre analysearbeid og dokumentasjon av resultater. Forskere ved OCBE kan dermed også fungere som hoved- eller biveiledere på metodikk, for eksempel ved doktorgradsarbeid.

OCBE holder årlige kurs i klinisk forskningsmetodikk, hvor man fokuserer på prinsipper for kunnskapsbasert medisinsk og helsefaglig forskningsmetodikk. Det gis undervisning i design i forhold til ulike forskningshypoteser, strategi, intern validitet i studier (seleksjonsskjevhet, konfundering og informasjonsskjevhet), hypotesetesting og statistiske og epidemiologiske metoder.  

Les mer om OCBE – og senterets sammensetning og tilbud – på nettsidene under Universitetet i Oslo: OCBE.

Lenke til OCBEs nettskjema for bestilling av rådgivning finner du her.

For påmelding til og oversikt over aktuelle kurs i regi av OCBE, se: Kurs