Utlysninger

Intern utlysning for OUS: Stimuleringsmidler til gjennomføring av kliniske behandlingsstudier

Nøkkelinformasjon

Total ramme: 4 millioner kroner per år i 2025-2027 til delfinansiering av fem studier

Ramme per studie: Inntil 800 000 kroner per år i inntil tre år

Periode: 2025-2027 med oppstart 2025

Søknadsfrist: 10. september 2024 kl. 24.00 til post.forskning@ous-hf.no

Merk: Det er satt søknadskvoter per klinikk. Søknadene skal sendes inn samlet fra klinikkens forskningsleder.

Søknadskvoter per klinikk, basert på rapportering av kliniske behandlingsstudier i OUS 2022 og 2023:

4 søknader: KRE

3 søknader: KSM, BAR, MED, OPK, NVR

2 søknader: PHA, HLK

1 søknad: KVI, KRN, KLM, AKU, PRE, TIK, OSS

 

Forventet beslutning om tildeling: primo november 2024

Mer informasjon

Søknadsskjema

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder. De aktuelle innovasjonsprosjektene må være videreføringer av resultater fra forskningsprosjekter som tidligere har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Innovasjonsmidlene skal understøtte tidlig fase av idéutviklingsprosessen, før kommersialisering, slik at det kan bygges et grunnlag for innmelding av DOFI og samarbeid med teknologioverføringsmiljøer.

Utlysningen løper årlig fra mars til og med 30. oktober uten frist. 

Les mer og send søknad

 

Utlysning av sentrale stimuleringsmidler for 2024 til forskningsbiobanker

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale stimuleringsmidler for 2024. 2 millioner kroner er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 1. desember. 

Rammer og frister

Total ramme: 2 mill. kroner.

Søknadsbeløp pr biobank: inntil 500 000 kroner per biobank til driftstiltak .

Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 1.desember 2023. Forskningsleder i klinikk kvalitetssikrer søknadene som sendes til Fagråd for forskningsbiobanker ved Turid Eide: tureid@ous-hf.no, med frist 10. desember 2023.

Last ned søknadsskjema

Kriterier som vektlegges:

  • samling av forskningsbiobanker innen en klinikk eller klinikkovergripende biobanker
  • planer for videre drift etter støtteperioden
  • omlegging til elektronisk sporingsløsning eBiobank
  • tilpasning til automatisert lagring

Økonomiske betingelser:

Tildelingen vil gjelde for 2024. Det blir ikke tildelt midler til drift av forskningsbiobankene utover ett år. Det tildeles heller ikke midler til investeringer/utstyrsanskaffelser/ombygginger (jf. gjeldende investeringsgrense, dvs. kostnad over 100 000 kroner inkl. installasjon og MVA, og mer enn tre års levetid).

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser regionale midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler.

Utlysningen løper årlig fra februar til november uten frist. 

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Utlysninger felles med UiO

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

Are you a researcher with an innovative idea for a new product, service, solution or technology based on your research, but need funding to develop the idea further? UiO has an open call for innovation funding within all academic fields. Deadline: 2 September 2024

Do you know of a talented postdoctoral candidate that would like to move to Oslo and become part of your research group? Then you should explore the MSCA Postdoctoral Fellow programme.  Application deadline is 11 September 2024.