Utlysning fra Forskningsrådet - Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektene skal

  • Ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling
  • Gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører

Aktuelle temaområder: Temaer på tvers , Helse , Muliggjørende teknologier , Utdanning og kompetanse

Målgrupper: Offentlig sektor

Støttegrenser: Kr 3 000 000-7 000 000

Antatt tilgjengelige midler: Kr 160 000 000. Beløpet dekker både denne utlysningen og utlysningen "Førkommersielle anskaffelser". Beløpet kan bli justert.

Prosjektvarighet: 24-48 måneder

Lenker til utlysningen:

Søknadsfrist: 15. september 2021 kl. 13:00