PROMiNET

PROMiNET er etablert som en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Det overordnede målet er å øke bruk av og forbedre kvalitet på pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) i klinisk forskning

Les mer om PROMiNET.