Temaside Covid-19

Som ledd i koronaberedskap og behov for oversikt og koordinering av covid-19-studier, ble det etablert en egen nettside med nyttig informasjon. Nettsiden oppdateres ved behov og inneholder for øyeblikket kun lenke til studieoversikt.