Intern utlysning for OUS: Stimuleringsmidler til gjennomføring av kliniske behandlingsstudier

Nøkkelinformasjon

Total ramme: 4 millioner kroner per år i 2025-2027 til delfinansiering av fem studier

Ramme per studie: Inntil 800 000 kroner per år i inntil tre år

Periode: 2025-2027 med oppstart 2025

Søknadsfrist: 10. september 2024 kl. 24.00 til post.forskning@ous-hf.no

Merk: Det er satt søknadskvoter per klinikk. Søknadene skal sendes inn samlet fra klinikkens forskningsleder.

Søknadskvoter per klinikk, basert på rapportering av kliniske behandlingsstudier i OUS 2022 og 2023:

4 søknader: KRE

3 søknader: KSM, BAR, MED, OPK, NVR

2 søknader: PHA, HLK

1 søknad: KVI, KRN, KLM, AKU, PRE, TIK, OSS

 

Forventet beslutning om tildeling: primo november 2024

Mer informasjon

Søknadsskjema