Utlysning av midler fra Forskningsfondet for astma og allergi

Fristen for å søke midler fra Forskningsfondet er i år 9. oktober.

Det kan søkes midler til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter.

Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Mere informasjon, søknadsskjema og kriterier finnes på nettsiden: Forskningsfondet for Astma og Allergi | NAAF .

Søknad sendes på e-post til forskningsfondet@naaf.no