Nyhetsbrev 22.4.2024: Hvordan søke forskningsmidler fra HSØ og den internasjonale dagen for kliniske studier

Les nettversjon av det siste nyhetsbrevet fra Forskningsstøtte, der tema er kurs i hvordan søke forskningsmidler fra HSØ, den internasjonale dagen for kliniske studier, samt flere av vårens kurs.