Nyhetsbrev 4.9.2023: Kurs høsten 2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurs som arrangeres i høst.