Regional forskningsstøttes nettsider finnes nå også i engelsk versjon - 21. august 2020

Du kan enkelt skifte mellom språk fra alle sider ved å klikke på flaggikonet øverst til venstre. Noen få sider er ikke relevante å ha på engelsk og finnes derfor bare med norsk tekst.

Del gjerne denne informasjonen med kolleger og andre som kan ha nytte av våre nettsider!

Tilbakemeldinger og innspill kan rettes til nettredaktør Ellen Johnsen.