Utlysninger

Utlysning av midler fra Forskningsfondet for astma og allergi

Fristen for å søke midler fra Forskningsfondet er i år 9. oktober.

Det kan søkes midler til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter.

Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Mere informasjon, søknadsskjema og kriterier finnes på nettsiden: Forskningsfondet for Astma og Allergi | NAAF .

Søknad sendes på e-post til forskningsfondet@naaf.no

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser regionale midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler.

Utlysningen løper årlig fra februar til november uten frist. 

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Utlysninger felles med UiO

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

The AXA Chair is a premium funding scheme supporting a significant acceleration in the development of a research field. The expression of interest deadline is 5 October 2023

The Centre for Advanced Study (CAS) is Norway’s only research institution of excellence that is interdisciplinary, international and independent. The Centre is now accepting project proposals for 2025/2026. Deadline: 18 October 2023.