Ekstern finansiering

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning. Seksjon for Ekstern finansiering og rapportering kan hjelpe deg med informasjon om utlysninger og finansieringsmuligheter, gjennomlesning av søknader, hjelp med budsjettering, samt råd og veiledning om bl.a. administrative formaliteter, samarbeidsavtaler, kontrakter og rapportering.

For OUS gjelder eHåndboksdokumentene: