News

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: GCP-kurs og PROM - 7.1.2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om vårens GCP-kurs, konferanse om PROM (pasientrapporterte utfallsmål) i klinisk forskning og introduksjonskurs i PROM.